Mulit - Goriška brda
DOMOV
KOLOFON
Projekt
NATISNI
Zgodba o življenju iz kamna ni okamnela.
Naslonjeni na izročilo evolucije, truditi se interpretirati in razumeti naravo in v tem smislu razvijati kulturo, so prepričanja, ki so nas vodila v projekt Mulit.

Projekt Mulit se je začel na Kmetiji Prinčič leta 1997. Osnovno vodilo se skriva v ideji, da  lahko iz sortnega nabora vinograda v Vipolžah predstavimo vino namenjeno razpoznavanju briškega vinorodnega okoliša.

Briška »opoka«, kot domačini imenujemo flišne kamnine, je razkrila življenje izpred 50 milijonov let. Vrsta fosilnih ostankov, katerih najdišča najdemo prav v Vipolžah, nam pripovedujejo zgodbo o življenju. Pri enemu izmed njih, t.i. nummulitesu, smo tudi mi črpali navdih-vina Mulit.
Minister za zdravje opozarja:
Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

slovenski jezik
lingua italiana
english language